RARS - Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Banja Luka


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske Banja Luka
ADRESSE
Save Mrkalja 16, 78000 Banja Luka
Verantwortliche Person
Marinko Đukić

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Lieferanten
Personen
Beschreibung der Tätigkeit
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća osnovana je u skladu sa Zakonom o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća (MSP). Počela je sa radom 2004. godine i djeluje kao pravno lice i neprofitna organizacija.

Osnovni zadatak Agencije je promocija i unapređivanje oblasti malih i srednjih preduzeća. Agencija je nadležna za pružanje stručnih usluga za podsticanje osnivanja, poslovanja i razvoja MSP, podsticanje ulaganja u MSP, kao i za podršku uspostavljanju preduzetničke infrastrukture. Agencija je nadležna za pružanje podrške inovatorskoj djelatnosti, stimulisanje stvaranja novih proizvoda i uvođenja novih tehnologija, podršku za povećanje zapošljavanja, stručno obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika, kao i podršku za učešće na sajmovima u zemlji i inostranstvu.

Agencija, takođe, ima nadležnost da uspostavlja saradnju između MSP i mreže konsultanata, unaprijedi saradnju između organa lokalne samouprave i lokalnih razvojnih agencija i sarađuje sa međunarodnim institucijama učestvujući u izradi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata za podršku MSP.
U nadležnosti Agencije je i promocija preduzetništva, podrška ženskom, omladinskom, ruralnom i drugim vidovima preduzetništva, vođenje registra konsultanata za potrebe MSP, analiziranje i istraživanje u vezi sa stanjem u oblasti MSP, učešće u izradi Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i drugih razvojnih dokumenata, kao i realizacija projekata radi postizanja starteških ciljeva i sprovođenja mjera.

Organi Agencije su Upravni odbor i Direktor. Upravni odbor ima sedam članova koje imenuje i razrješava Vlada, a koji su predstavnici sedam ministarstava u Vladi RS.