Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo
ADRESSE
Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo
Verantwortliche Person
Šemsudin Dedić april 2015
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Lieferanten
Ereignisse
Personen
Beschreibung der Tätigkeit
Federalno ministarstvo poljoprivrede i šumarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta; zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti, štetočina i korova; proizvodnju i promet sjemena i sadnog materijala, proizvodnju i unaprjeđenje stočarstva; zdravstvenu zaštitu životinja; prehrambenu industriju; kontrolu zdravstvene ispravnosti sirovog mesa, ribe, mlijeka i jaja, te stočne hrane; unaprjeđenje proizvodnje u šumarstvu, uzgoj, zaštitu, uređivanju i unaprjeđivanje šuma, stanje drvnog fonda, eksploataciju šuma; pošumljavanje degradiranih i izdanačkih šuma, goleti i krša; lovstvo i lovnu prirodu; vodene izvore, planove, osnovne i bilanse voda; zahvatanje i korištenje voda; osiguranje voda za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva i industrije; inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Nachrichten