Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Novi Sad


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Novi Sad
ADRESSE
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
Verantwortliche Person
Nenad Grbić
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Beschaffungsplan
Lieferanten
Ereignisse
Philanthropie
Bildstrecken
Beschreibung der Tätigkeit
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti energetike, racionalne upotrebe energije i cevovodnog transporta gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, kao i poslove u oblasti geologije i rudarstva, koji se odnose na izvršavanje zakona, kao i na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor nad sprovođenjem propisa iz stava 1. ovog člana.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj prati stanje u sektoru energetike i mineralnih sirovina: prati sigurnost snabdevanja energijom i energentima; razvoj i primenu svih vidova primarne i sekundarne energije; investicione i razvojno-istraživačke programe u oblasti uglja, nafte, derivata nafte i biogoriva, prirodnog gasa, toplotne i električne energije, geotermalnih i mineralnih voda i svih vidova obnovljivih izvora energije; energetsku efikasnost i racionalno korišćenje energije; tekuću politiku razvoja energetike i mineralnih sirovina i funkcionisanje energetskog sistema, proizvodnje i potrošnje svih vidova energije. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj sufinansira projekte u oblasti energetike, koji se naročito odnose na primenu obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, kao i projekte u oblasti korišćenja mineralnih sirovina na području Pokrajine; informiše i edukuje iz svog delokruga organizovanjem sastanaka, konferencija i sajamskih manifestacija; sarađuje s potencijalnim investitorima i institucijama iz svog delokruga.

Nachrichten