Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Novi Sad


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Novi Sad
ADRESSE
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
Verantwortliche Person
Prof. dr Zoran Milošević
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Beschaffungsplan
Lieferanten
Ereignisse
Personen
Beschreibung der Tätigkeit
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, u skladu sa zakonima koji definišu ove oblasti i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti nauke, tehnološkog razvoja i visokog obrazovanja i studentskog standarda, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se: osnivaju, odnosno suosnivaju naučni instituti i istraživačkorazvojni centri i vrše osnivačka prava nad njima; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u visokom obrazovanju; predlaže član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti studentskog standarda.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, u skladu sa Programom od opšteg interesa za Republiku Srbiju, obavlja poslove pokrajinske uprave u vezi sa: rešavanjem stambenog pitanja mladih, nastavnih i naučnih radnika; podsticanjem međunarodne saradnje i inovacione delatnosti; obezbeđivanjem finansijskih sredstava za sufinansiranje posebnih programa inovacione delatnosti i infrastrukture na teritoriji AP Vojvodine; sufinansiranjem programa Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, Matice srpske, Matice slovačke i drugih ustanova koje obavljaju naučnoistraživačku delatnost, a značajne su za AP Vojvodinu; obezbeđivanjem sredstava za sufinansiranje programa osnovnih istraživanja i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja u AP Vojvodini, za sufinansiranje učešća naučnoistraživačkih radnika i studenata na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu i za organizaciju naučnih skupova na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave u oblastima iz svog delokruga i prati, nadzire i pomaže rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, u skladu sa zakonom, obavlja poverene poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

U sastavu Sekretarijata su sledeći sektori kao osnovne unutrašnje jedinice:

Sektor za nauku
Sektor za tehničko-tehnološki razvoj
Sektor za visoko obrazovanje i studentski standard
Sektor za materijalno-finansijske poslove

Nachrichten