Centralna Banka BiH Sarajevo


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Centralna Banka Bosne i Hercegovine Sarajevo
ADRESSE
Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo
Verantwortliche Person
Senad Softić - Guverner
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Lieferanten
Ereignisse
Personen
Beschreibung der Tätigkeit
ORGANIZACIJA CENTRALNE BANKE

Najviši organ Centralne banke Bosne i Hercegovine je Upravno vijeće, koje je nadležno za utvrđivanje monetarne politike i kontrolu njenog provođenja, organizaciju i strategiju Centralne banke u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Zakonom. U prvih šest godina, Upravno vijeće činili su guverner, koji je bio i predsjedavajući, i tri člana, od kojih su dva (Bošnjak i Hrvat) iz Federacije BiH i jedan (Srbin) iz Republike Srpske. Nakon toga, Upravno vijeće se, prema Zakonu o CBBiH, sastoji od pet osoba koje imenuje Predsjedništvo na period od šest godina. Vijeće za guvernera imenuje jednog od svojih članova.
Upravu Centralne banke čine guverner i tri viceguvernera, koje je imenovao guverner uz odobrenje Upravnog vijeća. Zadatak Uprave je operativno rukovođenje poslovanjem Centralne banke. Osoblje Centralne banke raspoređeno je u tri odjela, za koje su nadležni viceguverneri.
Glavni ured Centralne banke Bosne i Hercegovine je u Sarajevu. Centralna banka BiH ima tri glavne jedinice i dvije filijale. Glavne jedinice su Glavna jedinica Sarajevo, Glavna banka Republike Srpske Banja Luka i Glavna jedinica Mostar. Filijale su Brčko Distrikt i Filijala Glavne Banke RS Pale.


Nachrichten