Vojnomedicinska akademija- VMA Beograd


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA - VMA BEOGRAD
ADRESSE
Crnotravska 17, 11000 Beograd
Verantwortliche Person
Miroslav Vukosavljević, načelnik
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Ausschreibungsgewinner
Lieferanten
Ereignisse
Personen
Philanthropie
Beschreibung der Tätigkeit
Vojnomedicinska akademija je moderna ustanova sa tradicijom lečenja od 1844. godine, čija je organizacija rada, stručnost, naučni rad i komfor na nivou svetskih standarda. U VMA se leče vojni i civilni osiguranici, a otvorena je i za strane državljane, bez posebne procedure.

Sektori:
Sektor za lečenje
Organ za školovanje i NIR
Zavod za preventivnu medicinu
Institut za farmaciju
Organi za pozadinu

Civilni osiguranici se primaju uz propisan uput, a mogu i lično plaćati troškove ispitivanja i lečenja po cenovniku koji valorizuje sve usluge. Strani državljani plaćaju neto uvećane trokove lečenja, ali uz veoma pristupačne cene.

Dijagnostičke procedure, terapijski tretman, edukacija i naučnoistraživački rad sprovodi se u 25 klinika u kojima ima 1200 bolesničkih kreveta, u 17 veoma dobro opremljenih dijagnostičkih i istraživačkih instituta. Lekari svih specijalnosti koji su visoko stručno i naučno osposobljeni, prate i primenjuju savremene medicinske trendove uz korišćenje moderne medicinske tehnologije.


Nachrichten