Jubmes banka a.d. Beograd


Groß Unternehmen
Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
JUBMES BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
ADRESSE
Bulevar Zorana Đinđića 121
Poštanski fah 219, 11070 Novi Beograd
Verantwortliche Person
Miloš Vujnović, predsednik Izvršnog odbora
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Ausschreibungsgewinner
Personen
Philanthropie
Beschreibung der Tätigkeit
Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju - Jugoslovenska banka, osnovana juna 1979.godine kao pravni sledbenik Fonda za kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova, bila je okosnica uspostavljenog celovitog nacionalnog sistema podrške izvozu.
Banka je bila organizovana kao nacionalna izvozno-kreditna agencije, prva i jedina izvozno-kreditna agencija u regionima Istočne, Centralne i Jugoistočne Evrope do početka 90-tih godina.
Jugoslovenska banka je u finansijskom sektoru nekadašnje SFRJ bila prva institucija organizovana u formi deoničarskog društva, čime je označen početak vlasničke i tržišne transformacije domaćeg bankarstva.
U oktobru 1997. godine Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju - JUBMES banka je transformisana u komercijalnu banku.
U domaćem sektoru bankarsko-finansijskih usluga, JUBMES banka je, shodno svom strateškom razvojnom opredeljenju, pozicionirana kao finansijska institucija univerzalne orijentacije koja svojim klijentima pruža širok spektar tradicionalnih komercijalnih bankarsko-finansijskih proizvoda i usluga (depozitni poslovi, kreditni i garancijski poslovi, poslovi platnog prometa, poslovi sa stanovništvom, pravno-finansijski konsalting i dr.). Odgovarajući na izazove dinamičnog i sve konkurentnijeg lokalnog i regionalnog finansijskog tržišta, Banka istovremeno unapređuje svoju ponudu u oblasti elektronskog bankarstva, kao i savremenih proizvoda i usluga investicionog bankarstva. Ovakva orijentacija podrazumeva razvoj savremenog sistema i procedura kontrole i upravljanja rizicima, profilisanje kadrova za pružanje široke palete proizvoda i primenu savremenog informaciono-telekomunikacionog sistema podrške poslovnim operacijama.
Ovakav poslovni koncept podrazumeva i uspostavljanje različitih modela saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama (EIB IFC i dr.), prvenstveno radi obezbeđenja izvora finansiranja razvojnih programa klijenata Banke.
JUBMES banka u dužem periodu neguje i promoviše koncept korporativne odgovornosti prema društvu. Marta meseca 2008.godine Banka je pristupila Globalnom dogovoru UN, i nastavila da se kontinuelno angažuje u radu ove globalne inivcijative i njene nacionalne mreže u Srbiji.