Federalno ministarstvo finansija/financija Sarajevo


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Federalno ministarstvo finansija/financija Sarajevo
ADRESSE
Mehmeda Spahe 5, 71000 Sarajevo
Verantwortliche Person
Jelka Miličević, ministrica april 2015
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Ausschreibungsgewinner
Lieferanten
Ereignisse
Finanzen
Personen
Beschreibung der Tätigkeit
Ministarstvo finansija Federacije BiH obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje slijedećih nadležnosti Federacije u oblasti finansija :

porezni sistem i porezna politika
praćenje ostvarivanja politike i mjera u oblasti deviznog sistema
kreditni i bankarski sistem
sistem finansijskog poslovanja
obračunski sistem
sistem osiguranja imovine i lica
sistem taksa, doprinosa i drugih dažbina i igara na sreću
sistem finansiranja javne potrošnje
izrada, izvršenje i nadzor nad izvršenjem budžeta Federacije BiH
budžetska inspekcija
trezorsko poslovanje
upravljanje novčanim tokovima
dnevno praćenje novčanih sredstava
koncentracija finansijskih sredstava radi osiguranja finansijskog tržišta
javni dug i njegovo servisiranje
kontrola ostvarivanja budžeta Federacije BiH
drugi poslovi utvrđeni zakonom
U sastavu Ministarstva finansija Federacije BiH su:

Porezna uprava Federacije BiH
Finansijska policija Federacije BiH

Nachrichten