mts banka a.d. Beograd


Groß Unternehmen
Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
mts banka akcionarsko društvo Beograd
ADRESSE
Bulevar Franše d’Eperea 88, 11000 Beograd
Verantwortliche Person
Dejan Marković
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Ausschreibungsgewinner
Beschreibung der Tätigkeit
mts banka a.d. Beograd, posluje od 1990. godine kada je osnovana pod imenom Beogradska banka Prištinska banka d.d. Priština. Od svog osnivanja pa do danas Banka je u više navrata menjala svoje poslovno ime i sedište.

Nakon realizacije VIII emisije akcija 30.12.2014.godine Banka dobija novog većinskog akcionara Telekom Srbija a.d. Beograd. Sa promenom vlasničke strukture Banka dana 18.05.2015.godine menja svoje poslovno ime i počinje da posluje pod nazivom mts banka a.d. Beograd.

mts banka a.d. Beograd kao univerzalno orijentisana finansijska institucija pruža svojim klijentima širok spektar bankarskih proizvoda i usluga uz primenu najsavremenije informacione tehnike i tehnologije.

Tekući i devizni računi pravnim i fizičkim licima, elektronski platni promet u zemlji i sa inostranstvom, dinarska i devizna štednja, platne kartice, kreditne linije za privredu i stanovništvo, samo su deo bankarske ponude koju mts banka a.d. Beograd pruža svojim klijentima.

Pored niza bankarskih usluga i servisa za građane, mts banka a.d. Beograd u saradnji sa Telekom Srbija priprema ponudu novih paketa usluga mobilnog bankarstva.

Nachrichten