JP Vojvodinašume Petrovaradin


Groß Unternehmen
Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
JAVNO PREDUZEĆE VOJVODINAŠUME PETROVARADIN
ADRESSE
Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin
Verantwortliche Person
Roland Kokai

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Beschaffungsplan
Ausschreibungsgewinner
Lieferanten
Finanzen
Philanthropie
Bildstrecken
Beschreibung der Tätigkeit
-Uzgoj zaštita upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima održavanje i obnova šuma proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada.
-Iskorišćavanje šuma proizvodnja šumskih proizvoda šuma i šumskih područja korišćenje šuma za rekreaciju proizvodnja rezane građe i drugo korišćenje šuma.
-Lov i uzgoj divljači proizvodnja i prerada mesa.
-Poljoprivredna proizvodnja i ribarstvo.
-Trgovina na veliko i malo.
-Turizam i ugostiteljstvo.
-Istraživanja razvoj konsalting menadžment troškovi i izdavačka delatnost.
-Projektovanje građevinskih objekata prostorno planiranje i geodetski radovi za posebne potrebe .
-Izrada projekata programa i osnova gazdovanja šumama.
-Vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika.
-Spoljno - trgovinski promet.
-Unapređenje i korišćenje opštekorisnih funkcija šuma.
-Preduzeće može da obavlja i druge delatnosti i poslove predviđene Statutom pod uslovom da to ne ometa obavljanje napred navedenih delatnosti i poslova.

Nachrichten