JU Vode Srpske Bijeljina


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Javna ustanova Vode Srpske Bijeljina
ADRESSE
Miloša Obilića 51, 76300 Bijeljina
Verantwortliche Person
Miroslav Milovanović
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Lieferanten
Beschreibung der Tätigkeit
Javna ustanova "VODE SRPSKE" je javna ustanova koja upravlja vodama, javnim vodnim dobrom, kao i hidrotehničkim objektima i sistemima, rijekama, potocima, jezerima, na način propisan zakonom, na teritoriji Republike Srpske u skladu sa odredbama Zakona o vodama i drugim odgovarajućim propisima.•organizuje rad i funkcionisanje vodoprivrede na oblasnom i riječnom slivu, kao i rad kancelarija vodnih uprava sliva (VUS),

•predlaže dugoročne i srednjorocne planove i programe razvoja vodoprivrede,

•stara se o obezbjeđenju potrebnih sredstava i utvrduje nacin njihovog korištenja,

•prati realizaciju planova i programa razvoja vodoprivrede,

•vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava

•predlaže visinu stopa naknada,

•predlaže godišnji program radova i finansijski plan

•predlaže kriterijume i mjerila za usmjeravanje i rasporedivanje sredstava,

•vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine..

Nachrichten