Fond za razvoj istočnog dijela RS a.d. Lukavica


Klein Unternehmen
Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske a.d. Lukavica
ADRESSE
Karađorđeva 13, 71243 Lukavica - Istočno Novo Sarajevo
Verantwortliche Person
Dražen Vrhovac
Branislav Subotić, direktor

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Finanzen
Beschreibung der Tätigkeit
Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske
Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske a.d. Lukavica osnovala je Vlada Republike Srpske u skladu sa Zakonom o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br.: 52/07). Cilj osnivanja Fonda je podrška razvojnim projektima u istočnom dijelu Republike Srpske, a u vezi sa:


•povećanjem zaposlenosti i podrškom funkcionisanju tržišta rada,
•podsticanjem proizvodnje i izvoza, turizma, osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva,
•međunarodnom promocijom investicionih mogućnosti istočnog dijela Republike Srpske,
•poboljšanjem postojećih i izgradnjom novih infrastrukturnih objekata,
•zaštitom životne sredine,
•ruralnim razvojem,
•podsticanjem školovanja deficitarnih kadrova, specijalizacija i drugih oblika edukovanja, prekvalifikacija i dr.

Iz sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala, Republika Srpska obezbjeđuje bespovratna sredstva za obavljanje poslova Fonda u iznosu od 200 miliona KM. Osim toga, dodatna sredstva za podršku navedenim projektima biće obezbjeđena iz budžeta Republike Srpske i budžeta opština, kredita domaćih i međunarodnih organizacija i institucija i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva Fonda za razvoj istočnog dijela Republike Srpske koristiće se prema programu koji donosi Vlada, a na prijedlog Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koja upravlja sredstvima ovog Fonda.

Fond ima status pravnog lica i upisuje se u sudski registar kao akcionarsko društvo sa sjedištem u Lukavici.

Nachrichten