EKO-LAB d.o.o. Beograd


Klein Unternehmen
Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
EKO - LAB DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM PADINSKA SKELA
ADRESSE
Industrijsko naselje bb, 11213 Padinska Skela
Verantwortliche Person
Snježana Pupavac

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Ausschreibungsgewinner
Finanzen
Beschreibung der Tätigkeit
EKO-LAB je samosatlna akreditovana laboratorija kojoj je dodeljena akreditacija 11.12.2002.god., čime se potvrđuje da laboratorija zadovoljava zahteve standarda JUS ISO/IEC 17025:2001. i da je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja koji su specifirani u Rešenju o akreditaciji br. 01-43/2002. Godine 2007. dodeljena je akreditacija prema SCS ISO/IEC 17025:2006. oD 11.02.2008. EKO-LAB-u je dodeljen sertifikat o akreditaciji kojim zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC17025:2006.
Obim akreditacije obuhvata 238 metoda ispitivanja i uzimanja 30 vrsta uzoraka.

EKO-LAB prema organizacionoj šemi, čine tri Odeljenja i dve službe:
- Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja
- Odeljenje za mikorobiološka ispitivanja
- Odeljenje za ispitivanje kvaliteta semena
- Služba za kvalitet
- Služba za komercijalno-finansijske i opšte poslove

Odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja je podeljeno u pet grupa:

- ispitivanje kvaliteta mleka i proizvoda od mleka
- ispitivanje kvaliteta mesa i proizvoda od mesa
- ispitivanje kvaliteta namirnica biljnog porekla
- ispitivanje kvaliteta hrane za životinje
- ispitivanje zemljišta mineralnog i veštačkog đubriva,, industrijskih i otpadnih voda

Odeljenje za mikrobiološka ispitivanja

Odeljenje za mikrobiološka ispitivanja obuhvata tri grupe:
- ispitivanje životnih namirnica
- ispitivanje hrane za životinje
- određivanje ukupnog broja koliformnih bakterija u otpadnim i industrijskim vodama

Odeljenje za ispitivanje kvaliteta semena:

U okviru ispitivanja kvaliteta semena ispituje se:
- čistoća
- masa 1000 semena
- sadržaj vlage
- ukupna klijavost
- zdravstveno stanje semena (utvrđivanje zdravstvene ispravnosti semena na prisustvo fitopatogenih gljiva i bakterija).