Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SA P.O. KRALJEVO
ADRESSE
Cara Lazara 24, 36000 Kraljevo
Verantwortliche Person
Gordana Tošić

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Beschaffungsplan
Ausschreibungsgewinner
Lieferanten
Beschreibung der Tätigkeit
Osnovna stručna delatnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu sastoji se u sledećim metodološkim postupcima:

○ Istraživanje terena, evidencija i dokumentacija kulturnih dobara
○ Vođenje registara po vrstama kulturnih dobara i dokumentacije uz registre
○ Utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog i velikog značaja
○ Učešće u izradi i donošenju prostornih i urbanističkih planova
○ Informativna i izdavačka delatnost
○ Izrada projekata i izvođenje istraživačkih i zaštitnih radova

Pored navedenih metodoloških postupaka Zavod na osnovu čl. 65. Zakona o kulturnim dobrima obavlja i sledeće:

○ Proučava nepokretna kulturna dobra i izrađuje studije, elaborate i projekte s odgovarajućom dokumentacijom radi celishodnije zaštite i korišćenja određenog nepokretnog kulturnog dobra,
○ Učesvuje u postupku pripremanja prostornih i urbanističkih planova putem dostavljanja raspoloživih podataka i uslova zaštite nepokretnih kulturnih dobara i učestvuje u razmatranju predloga prostornih i urbanističkih planova,
○ Objavljuje građu o preduzetim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima,
○ Izrađuje projekte za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima i izvodi te radove u skladu sa zakonom,
○ Ostvaruje uvid u sprovođenje mera zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara,
○ Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o kulturnim dobrima.

Nachrichten