Agencija za prevođenje sa slovenačkog i na slovenački jezik Zrenjanin


Micro Unternehmen
Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
ZORAN POPOVIĆ PR, AGENCIJA ZA PREVOĐENJE ZRENJANIN
ADRESSE
Berbersko Ciglana b.b., 23000 Zrenjanin
Verantwortliche Person
Zoran Popović

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Finanzen
Beschreibung der Tätigkeit
Agencija za prevođenje, specijalizovana za prevođenje na slovenački i sa slovenačkog jezika na srpski

Vrste prevoda
PREVOD SA OVEROM Podrazumeva prevode koji imaju pravnu valjanost i istovetni su sa originalom, što garantuje overa ovlašćenog sudskog tumača za određeni jezik.
PREVOD BEZ OVERE Prevodi bez overe uključuju prevode materijala i dokumentacije za koje nije potrebna garancija pravne valjanosti i overa sudskog tumača, kao npr. prospekti, brošure, uputstva za upotrebu, katalozi, različiti tekstovi.

Materijali

LIČNA DOKUMENTA
izvod iz matične knjige rođenih
izvod iz matične knjige venčanih
uverenje o mestu boravka
uverenje o nekažnjavanju
potvrda boravka
potvrda o prihodima
diplome
prepis ocena i nastavni plan predmeta
izjave
punomoćja
potvrda o stanju računa u banci
sva ostala lična dokumenta

PRAVNA DOKUMENTA

razne zvanične potvrde
ugovori
tužbe
rešenja
odluke
zapisnici
pravilnici
ostala dokumentacija

DOKUMENTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA
izvod iz sudskog registra društva
finansijski izveštaji
bilansi
revizorski izveštaji
kuporpodajni ugovori
tenderi
pisane deklaracije
fakture
certifikati
statuti
prikaz proizvoda

Oblasti prevođenja
MEDICINA
PRAVA
EKONOMIJA
TEHNIKA
UMETNOST
DRUŠTVENE NAUKE
BANKARSTVO I FINANSIJE
MARKETING
PREVOD TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
PREVOD KATALOGA I PRIRUČNIKA ZA UPOTREBU (RAD UREĐAJA)
PREVOD WEB (internet) STRANICA
PREVOD TURISTIČKOG MATERIJALA