Institut Jaroslav Černi AD Beograd


Mitte Unternehmen
Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
INSTITUT ZA VODOPRIVREDU JAROSLAV ČERNI AD BEOGRAD
ADRESSE
Jaroslava Černog 80 Pinosava, 11226 Beograd
Verantwortliche Person
Dejan Divac
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Beschaffungsplan
Ausschreibungsgewinner
Lieferanten
Ereignisse
Finanzen
Personen
Philanthropie
Bildstrecken
Beschreibung der Tätigkeit
Osnovna delatnost Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ su istraživačke i razvojne aktivnosti vezane za oblasti upravljanja vodama: korišćenje voda, zaštitu voda i uređenje i zaštitu od štetnog dejstva voda, uključujući i njihove grane - snabdevanje vodom naselja i industrije, navodnjavanje, kanalisanje i tretman otpadnih voda, regulacija reka, odbrana od poplava, uređenje erozija i bujica i sl. Institut obavlja i istraživačke i razvojne aktivnosti u srodnim oblastima, kao što su energetika, zaštita životne sredine, geotehnika, geologija i dr. Proizvod ovih aktivnosti su studije, analize, ekspertize, standardi, tehnički propisi i različita druga dokumenta iz prethodo navedenih oblasti.
 
Pored toga, Institut se bavi izradom svih nivoa tehničke dokumentacije za građenje objekata, uključujući i izgradnju specifičnih hidrotehničkih objekata.
 
Institut se bavi i pripremom strateških i planskih dokumenata vezanih za upravljanje vodnim resursima, a takođe učestvuje u pripremi podloga i pruža podršku u sprovođenju međunarodne saradnje u oblasti voda (multilaterala i bilaterala).
 
Ostale važne delatnosti Instituta su:
· razvoj hidroinformacionih sistema, matematičkih modela, specijalizovanih softverskih rešenja i kompleksnih baza podataka;
· razvoj sistema za podršku upravljanju bezbednošću objekata;
· stručni nadzor nad izgradnjom hidrotehničkih i drugih objekata;
· laboratorijska ispitivanja hidraulike, nanosa, kvaliteta voda i zemljišta, geomehanike i dr.;
· specijalizacija i usavršavanje kadrova putem organizacije konferencija, radionica, kurseva i sličnih aktivnosti;
· izrada patentne dokumentacije, aktivnosti na transferu tehnologija i druge inovacijske aktivnosti;
· praćenje, prikupljanje, sistematizovanje i publikovanje naučno-stručne građe iz domena delatnosti Instituta.

Nachrichten