Ekonomski fakultet Beograd


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
ADRESSE
Kamenička 6, 11000 Beograd
Verantwortliche Person
Dekan, prof.dr. Branislav Boričić
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Beschaffungsplan
Ausschreibungsgewinner
Lieferanten
Ereignisse
Personen
Philanthropie
Video
Beschreibung der Tätigkeit
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom od 76 godina. Osnovana je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u zemlji na području ekonomskih nauka. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 53 redovna profesora. Na Fakultetu je do sada diplomiralo oko 40000 studenata, oko 2170 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka dok je oko 730 steklo titulu doktora nauka.

U okviru Ekonomskog fakulteta, osnovan je Centar za permanentno stručno usavršavanje čiji je cilj da, u skladu sa konceptom doživotnog učenja, obezbeđuje edukaciju namenjenu poslovnoj javnosti. U organizaciji CPSU, izvode se inovacioni seminari iz oblasti ekonomije i poslovnog upravljanja. Zadatak Centra je da kontinuirano i konzistentno zadovoljava potrebe korisnika u preduzećima, organizacijama i institucijama koji se susreću sa raznim problemima i izazovima u poslovanju, što zahteva primenu novih znanja i tehnika.

Nachrichten