Pristop d.o.o. Beograd


Micro Unternehmen
Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Preduzeće za kreaciju komunikacija Pristop d.o.o. Beograd
ADRESSE
Bulevar Milutina Milankovića 136 (ulaz A) 1.sprat, 11000 Beograd
Verantwortliche Person
Bojan Jelačin, direktor

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Ausschreibungsgewinner
Personen
Beschreibung der Tätigkeit
KORPORATIVNE/BREND/PRODUKTNE KOMUNIKACIJE Razvijamo i sprovodimo strategije komunikacije, kreativno osmišljavamo sadržaj, jasno, targetirano i efikasno prenosimo poruke i relevantne priče ka eksternim i internim javnostima preko svih adekvatnih kanala komuniciranja. ODNOSI SA MEDIJIMA Dobro poznavanje medijske scene omogućava nam implementaciju strategije komunikacija i prenos željenih poruka na efikasan način. Kvalitetan sadržaj plasiran u adekvatne medije brzo naiđe na odjek. Kroz kreativnost i dobru saradnju sa medijima, gradimo konstruktivne odnose između kompanija/ brendova, medija, novinara i ciljanih javnosti. UPRAVLJANJE DIGITALNIM KANALIMA KOMUNIKACIJE I DRUŠTVENIM MREŽAMA Prenosimo vaš brend u digitalni svet na način koji je inspirativan, u skladu sa medijem i auditorijumom. U svetu direktne i dvosmerne komunikacije slušamo, šerujemo, uvezujemo se, osmišljavamo i stvaramo sadržaj o kompaniji, brendu, proizvodu ili usluzi koji će inspirisati i stvoriti dugoročne veze sa vašim ciljanim javnostima. EVENT MENADŽMENT Organizacija eventa predstavlja važan i sastavni deo integralnih komunikacija. Događajima na direktan i interesantan način prenosimo željene poruke ciljanim javnostima. Razumevajući specifične potrebe klijenta, razvijamo jedinstvene koncepte i organizujemo različite forme događaja u skladu sa postavljenim cijevima. KRIZNA KOMUNIKACIJA Upravljanjem komunikacijama u kriznim situacijama utičemo na sprečavanje ili ublažavanje štete, ukoliko je kriza već nastala. Zahvaljujući strateškom pristupu i velikom iskustvu uspešno vršimo procenu mogućih rizika, kreiramo akcioni plan i realizujemo kriznu komunikaciju sa ciljanim javnostima kako bi obezbedili najpovoljniji ishod. PUBLIC AFFAIRS Kroz strateški pristup savetujemo i realizujemo komunikaciju prema javnim institucijama, relevantnim stejkholderima, stranim i diplomatskim predstavništvima, pojedincima i lokalnim zajednicama. Proces podrazumeva mapiranje, uspostavljanje i održavanje veza sa određenim ciljnim grupama u svrhu olakšavanja donošenja odluka i realizaciju strateških planova klijenata.