Republička uprava za inspekcijske poslove Banja Luka


Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Beschreibung der Tätigkeit
Republička uprava za inspekcijske poslove (“Inspektorat”) vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na nadzor obavljanja poslova i izvršavanja propisa u oblasti: prometa roba i usluga; poljoprivrede, zaštite bilja, slatkovodnog ribarstva; zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti; šumarstva i lovstva; energetike, rudarstva, geologije, nafte, gasa i posuda sa pritiskom; voda; saobraćaja i veza; prostornog uređenja, urbanizma, građenja, ekologije i geodetskih poslova; radnih odnosa i zaštite na radu; zdravstvene zaštite ljudi, sanitarne zaštite, proizvodnje i prometa lijekova i zaštite od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; sprovođenja propisa donesenih od strane organa BiH kojima se propisuje nadležnost za sprovođenje tih propisa entitetima i kada je to određeno posebnim zakonom i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.