Agencija za energetiku Republike Srbije


Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Beschreibung der Tätigkeit
Agencija za energetiku je osnovana Zakonom o energetici kao regulatorno telo sa nadležnostima u sektorima električne energije, prirodnog gasa, nafte i naftnih derivata i toplotne energije koja se proizvodi u elektranama- toplanama. Njen zadatak je da, kroz obavljanje poslova koji su joj dodeljeni Zakonom, doprinese stvaranju stabilnog regulatornog okvira za razvoj efikasnog i održivog energetskog sektora koji će biti siguran oslonac ekonomskom razvoju zemlje.

Agencija je samostalan pravni subjekt i funkcionalno je nezavisna od bilo kog državnog organa, energetskih subjekata i korisnika njihovih proizvoda i usluga, kao i od svih drugih pravnih i fizičkih lica.

gencijom upravlja Savet Agencije, koga bira Narodna skupština, na predlog Vlade, iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti energetike i drugih oblasti od značaja za izvršavanje poslova Agencije. Savet Agencije čine predsednik i četiri člana, koji se biraju na period od 5 godina. Prvi mandat dva člana Saveta Agencije je tri godine i druga dva člana četiri godine. Savet Agencije za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.