Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad


Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Beschreibung der Tätigkeit
Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti socijalne zaštite, zaštite porodice i dece, trudnica, majki tokom porodiljskog odsustva, samohranih roditelja s decom, omladine, odraslih i starih, pravne zaštite porodice i starateljstva, penzijskog osiguranja, boračke i invalidske zaštite i civilnih invalida rata, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se: uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u socijalnoj zaštiti porodice, dece, omladine, odraslih i starih, u skladu sa zakonom; uređuju, u skladu s materijalnim mogućnostima, povoljniji uslovi za ostvarivanje socijalne zaštite ako je sekretarijat prethodno u budzetu za to obezbedio sredstva; utvrđuje i obezbeđuje viši stepen zaštite porodice, prava dece, trudnica, majki tokom porodiljskog odsustva i samohranih roditelja s decom, u skladu s programom demografskog razvoja AP Vojvodine s merama za njegovo sprovođenje; osnivaju ustanove socijalne zaštite na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa zakonom i aktom Pokrajinske vlade i vrše osnivačka prava nad njima; osniva Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu; daje saglasnost na promenu delatnosti i na statusne promene ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač; daje saglasnost na statut i akt o organizaciji i sistematizaciji poslova ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač; donosi program unapređivanja socijalne zaštite; donosi program demografskog razvoja AP Vojvodine s merama za njegovo sprovođenje; daje mišljenje na predlog odluke o mreži ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja, socijalno-zdravstvenih ustanova i centara za porodični smeštaj i usvojenje koje osniva Republika Srbija odnosno autonomna pokrajina, koju utvrđuje Vlada Republike Srbije, u delu koji se odnosi na mrežu ustanova na teritoriji AP Vojvodine; daje saglasnost na imenovanje direktora i vršioca dužnosti direktora centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine; predlaže direktor Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi sprovođenja propisa iz stava 1. ovog člana. U oblastima iz svog delokruga, prati, nadzire i pomaže rad ustanova, fondova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina i sarađuje sa organizacijama i udruženjima građana.

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova prati primenu konvencija koje se odnose na zaštitu dece, planiranje porodice; obezbeđuje sredstva za realizaciju programa unapređivanja socijalne zaštite u autonomnoj pokrajini, zaštite porodice, samohranih roditelja s decom, za realizaciju programa i aktivnosti invalidskih, te socijalno-humanitarnih organizacija i udruženja građana, kojima se doprinosi unapređivanju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji i socijalizaciji invalida i drugih lica u stanju socijalne potrebe, obezbeđuje sredstva za realizaciju programa rada ustanova čiji je osnivač, osim ustanova domskog smeštaja i obezbeđuje sredstva za realizaciju inovacionih usluga i usluga socijalne zaštite od posebnog značaja za autonomnu pokrajinu.