Ministarstvo pravde Republike Srbije


Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Beschreibung der Tätigkeit
Delokrug Ministarstva pravde utvrđen je u članu 9. Zakona o ministarstvima i obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na:
- krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima;
- pripremu zakona kojim se uređuje pravo svojine i druga stvarna prava; obligacione odnose; nasleđivanje;
- postupak pred sudovima; upravni spor;
- organizaciju i rad pravosudnih organa; pravosudni ispit; stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija i javnih beležnika; sudske veštake, prevodioce i tumače;
- izvršenje krivičnih sankcija; rehabilitaciju, amnestiju i pomilovanje;
- izručenje; prikupljanje podataka o izvršenim krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; donošenje rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom krivičnom sudu, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka; sprovođenje programa zaštite učesnika u krivičnom postupku;
- advokaturu i druge pravosudne profesije; besplatnu pravnu pomoć;
- sudsku stražu; statistiku i analitiku rada pravosudnih organa;
- međunarodnu pravnu pomoć;
- upravljanje oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela;
- zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i staranje o objavljivanju presuda tog suda koje se odnose na Republiku Srbiju i praćenje njihovog izvršenja;
- pripremu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu odluka Ustavnog suda;
- pripremu propisa u oblasti borbe protiv korupcije; usklađuje međunarodnu saradnju u oblasti borbe protiv korupcije;
- pripremu propisa o crkvama i verskim zajednicama; registar crkava i verskih zajednica;
- pripremu propisa o zaštiti podataka o ličnosti i tajnosti podataka; nadzor nad primenom propisa koji uređuju tajnost podataka;
- stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.