Agencija za bankarstvo Federacije BiH


Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Beschreibung der Tätigkeit
Zakonom o FBA utvrđeni su osnovni zadaci Agencije, koji su u najkraćem:

izdavanje dozvola za osnivanje i rad banaka i mikrokreditnih organizacija,
izdavanje dozvola za promjene organizacijskog ustroja banaka i mikrokreditnih organizacija,
izdavanje saglasnosti za imenovanje rukovodnog osoblja banaka,
izdavanje dozvola za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa,
prikupljanje, obrada i evidencija podataka koje banke dostavljaju FBA u skladu sa propisima,
nadziranje poslovanja banaka i mikrokreditnih organizacija te poduzimanje mjera, u skladu sa Zakonom o bankama, Zakonom o Agenciji za bankarstvo FBiH i podzakonskim aktima,
pokretanje, upravljanje i nadzor postupaka privremene uprave, likvidacije i stečaja, odnosno saniranja banaka,
ukidanje dozvola za rad bankama i mikrokreditnim organizacijama u skladu sa Zakonom,
donošenje podzakonskih akata kojima se reguliše rad banaka,
ocjenjivanje ispunjavanja uvjeta i davanje odobrenja bankama za emitovanje novih dionica
pomaže antiterorističke mjere koje se odnose na banke, na zahtjev ovlaštenog organa, na osnovu odgovarajućeg zakona ili u skladu sa specijalnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija itd.
preduzima sve potrebne radnje, što može uključiti blokiranje računa klijenta u bilo kojoj banci na području cijele Federacije BiH u cilju sprječavanja finansiranja aktivnosti kojima se opstruira ili prijeti da opstruira proces provedbe mira koji se odvija pod pokroviteljstvom Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Agencija u saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine ostvaruje međunarodne kontakte u vezi sa:

izdavanjem dozvola za rad banaka i mikrokreditnih organizacija,
nadzorom rada banaka i mikrokreditnih organizacija,
prikupljanjem informacija o bankama i mikrokreditnim organizacijama i njihovim aktivnostima na osnovi uzajamnosti.

Banke i mikrokreditne organizacije obavezne su omogućiti Agenciji pristup cjelokupnoj dokumentaciji radi obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije.

Izvještaj o radu i poslovanju FBA podnosi Parlamentu Federacije BiH putem Vlade Federacije BiH.