M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD


Groß Unternehmen
Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Beschreibung der Tätigkeit
Kao brokersko-dilersko društvo pružamo klijentima sledeće usluge:

- prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata kako na Beogradskoj berzi tako i na glavnim svetskim tržištima posredstvom brokera partnera,
- izvršenje naloga za račun klijenta,
- otvaranje i vođenje računa finansijskih instrumenata u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti,
- otvaranje i vođenje novčanog računa za trgovanje finansijskim instrumentima,
- izvršavanje naloga za prenos finansijskih instrumenata i upis prava trećih lica, nasleđivanje, poklon i dr.,
- pružanje usluge "market makera" kompanijama čijim se finansijskim instrumentima trguje na Beogradskoj berzi,
- saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima,
- usluge konsaltinga potencijalnih ponuđača i koordinacija svih aktivnosti u procesu preuzimanja akcionarskih društava,
- kliring i saldiranje obaveza i potraživanja po osnovu zaključenih poslova sa finansijskim instrumentima,
- istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja,
- druge usluge shodno Zakonu o tržištu kapitala.