Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine


Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Beschreibung der Tätigkeit
Osnivanje

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine osnovan je odlukom Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine od 18.12.2003. godine.


Zadatak Fonda

Fond je osnovan sa zadatkom da olakša pristup finansijskom tržištu i obezbedi povoljnije uslove kreditiranja od onih koje nude banke. Ovaj zadatak Fond realizuje kroz svoju osnovnu delatnost, izdavanje garancija bankama kao sredstva obezbeđenja urednog vraćanja bankarskih kredita.

Povoljni uslovi kreditiranja

Fond obezbeđuje kreditne linije banaka putem zaključivanja sporazuma o poslovnoj saradnji sa bankama koje su spremne da podrže programske aktivnosti Fonda i uslove kreditiranja (visina kamatne stope, rok i način otplate kredita ) prilagode uslovima definisanim u Programu rada Fonda i konkursima koje Fond raspisuje za odobravanje garancija
za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju određenih privrednih delatnosti.

Misija Garancisjskog fonda AP Vojvodine

• porast zaposlenosti i životnog standarda,
• dinamičniji i uravnoteženiji regionalni razvoj AP Vojvodine u skladu sa

Nacionalnom strategijom privrednog razvoja Republike Srbije.

• izvoz i unapređenje konkurentnosti privrednih subjekata
•osnivanje, početak rada i razvoj privrednih subjekata, čiji su osnivači žene i mladi
• integracija izbeglih, prognanih i raseljenih lica
• smanjenje visine nivoa efektivne kamatne stope na kredite