Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline USK Bihać


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona Bihać
ADRESSE
Alije Đerzeleza 6, 77000 Bihać
Verantwortliche Person
Tahir Nuhić
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Beschreibung der Tätigkeit
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona Bihać obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na:

* planiranje i uređenje prostora i politiku korištenja zemljišta na kantonalnom nivou;
* izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Kantona;
* usklađenost prostornih planova općina s prostornim planom Kantona;
* evidentiranje i utvrđivanje potraživanja za naknadu ratnih šteta;
* planiranje i uređenje prostora;
* urbanističko planiranje i građenje;
* uređivanje građevinskog zemljišta;
* građevinarstvo;
* razvoj i uvjete privređivanja građevinarstva;
* stambenu izgradnju i finansiranje stambene izgradnje;
* pripremu propisa i tehničkih normativa za izgradnju stambenih zgrada kao i propisa o režimu korištenja stanova i stambenih zgrada;
* stanje i uvjete korištenja stambenog fonda, održavanje i upravljanje stambenim zgradama i stanovima;
* stambene odnose i sticanje vlasništva na stambenim zgradama i stanovima u društvenom vlasništvu;
* uvid u rad servisnih službi za tekuće i investicijsko održavanje stambenog fonda;
* komunalne djelatnosti;
* provođenje politike zaštite okoline, upravljanje i koordinaciju aktivnosti na istraživanju, planiranju, finansiranju, praćenju stanja i kontroli okoline;
* zaštitu graditeljskog nasljeđa historijskih gradskih jezgri i ambijentnih cjelina;
* inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti;
* pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti ministarstva;
* vršenje i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

U sastavu Kantonalnog ministarstva za građenje i zaštitu okoline je Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Nachrichten