Udruženje konsultanata inženjera BiH


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine
ADRESSE
Put života bb, 71000 Sarajevo

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Ausschreibungsgewinner
Ereignisse
Beschreibung der Tätigkeit
1. Okupljanje pravnih subjekata koji se bave konsultantskom djelatnošću radi zaštite i unapređenja njihovog poslovnog interesa i ugleda, afirmacijom pravila struke i profesionalne etike, sve u cilju unapređenja efikasnosti poslovanja saglasno pozitivnim propisima i međunarodnim standardima.

2. Ostvarivanje međusobne saradnje članova Udruženja u skladu sa dobrim poslovnim običajima, kao i uspostavljanje pozitivnih odnosa sa tijelima državne vlasti i zakonodavstva, te komorama i drugim lokalnim i međunarodnim instancama koje se staraju o donošenju i primjeni pravila u konsultantskoj djelatnosti.

3. Zastupa i predstavlja interesa Članova kojim se podstiče i unapređuje konsultantska struka.

4. Pokreće inicijativa da se zakonskom i drugom pravnom regulativom utvrde strukovni standardi i pravila, u skladu sa pravilima međunarodne federacije konsultanata FIDIC i zakonskim propisima, sve u cilju unapređenja kvaliteta usluga Članova.

5. Usklađuje uslove realizacije djelatnosti članova i u tom smislu: predlaže, uređuje i objavljuje metode i preporuke za ugovaranje odnosno vrednovanje konsultantskih usluga i prati njihovu primjenu u praksi, te sa njima osim svojih članova upoznaje javnost.

6. Podsticanje i pomoć u primjeni strukovnih pravila i preporuka međunarodne federacije konsultanata FIDIC, te u tom smislu surađuje s njom, njenim regionalnim druženjima i članovima.

7. Stara se o unapređenju međusobnih odnosa članova Udruženja.

8. Stvara uvjete za zajedničko istupanje Članova prema domaćim i inostranim partnerima.

9. Ostvaruje razne vidove saradnje sa univerzitetima, institutima, stručnim udruženjima i drugim srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

10. Organizuje stručnu edukaciju održavanjem skupova, izdavanjem biltena, brošura i raznih vrsta publikacija namjenjenih članstvu i javnosti.