PD Elektroistok Izgradnja d.o.o. Beograd


Mitte Unternehmen
Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ELEKTROISTOK-IZGRADNJA DOO BEOGRAD
ADRESSE
Husinskih rudara 19, 11060 Beograd
Verantwortliche Person
Radiša Kostić

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Ausschreibungsgewinner
Finanzen
Referenzliste
Beschreibung der Tätigkeit
Firma poseduje sledeće velike licence:

Za projektovanje

P051E1 projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10 i više MW
P052E1 - projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10 i više MW
P061E1 - projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za dalekovode napona 110 i više kV
P062E1 - projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za trafostanice napona 110 i više kV
P190E1 - projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više MW kao i

Za građenje objekata

I051E1 elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10 i više MW
I052E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10 i više MW
I061E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za dalekovode napona 110 i više kV
I062E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za trafostanice napona 110 i više kV
I190E1 - elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više MW
I203G1 - građevinskih konstrukcija za objekte preko 50 metara visine


Usluge koje pruža PD Elektroistok Izgradnja na elektroenergetskim objektima su

Konsalting
Inženjering
Planiranje i vođenje složenih projekata izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih elektroenergetskih objekata AIS i GIS elektroenergetskih postrojenja dalekovoda i kablova srednjeg i visokog napona
Koordinacija saradnja sa proizvođačima opreme
Prisustvovanje fabričkim ispitivanjima VN i ostale opreme
Stručna-tehnička podrška Investitoru pri nabavci opreme materijala i usluga

Projektovanje

Izrada glavnih elektro-projekata
Izrada izvođačkih projekata
Izrada projekata kontrolnih relejnih ormanaAC i DC razvoda
Izrada projekata izvedenog objekta
Tehnička kontrola glavnih i izvođačkih projekata

Izgradnja
Stručni nadzor

Aktivnosti na izgradnji novih trafostanica i postrojenja remontu modifikaciji rekonstrukciji i proširenju postojećih izgradnji i rekonstrukciji nadzemnih vodova naponskih nivoa do 400 kV

neophodni prateći građevinski radovi
montaža noseće čelične konstrukcije
montaža VN opreme
elektromontažni radovi na nadzemnim vodovima i energetskim kablovima
montaža OPGW-a
izrada i montaža kablovskih regala i kanala
polaganje i povezivanje napojnih kontrolnih signalnih i optičkih kablova
montaža i povezivanje upravljačko-zaštitnih i TK jedinica AC i DC razvoda baterija invertora i ispravljača
ispitivanje VN i ostale opreme sa izradom ispitnih protokola
funkcionalno ispitivanje i puštanje u probni rad

Otklanjanje posledica i sanaciji celih ili delova postrojenja nakon havarija.

Proizvodnja

Izrada čelične konstrukcije raznih namena za sve vrste elektroenergetskih objekata
Izrada svih vrsta upravljačkihrelejnih ormana i panela AC i DC razvoda i podrazvoda kako za unutrašnju tako i za spoljnu montažu

Remont i montaža transformatora snage napona do 400 kV

Montaža i demontaža transformatora snage svih naponskih nivoa i snaga
Sušenje hemijska regeneracija i inhibiranje izolacionih sistema
Intervencije pri havarijskim uslovima

Nachrichten