Centralna Banka BiH Sarajevo


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Centralna Banka Bosne i Hercegovine Sarajevo
ADRESSE
Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo
Verantwortliche Person
Senad Softić - Guverner
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Lieferanten
Ereignisse
Personen
Video
Beschreibung der Tätigkeit
ORGANIZACIJA CENTRALNE BANKE

Najviši organ Centralne banke Bosne i Hercegovine je Upravno vijeće, koje je nadležno za utvrđivanje monetarne politike i kontrolu njenog provođenja, organizaciju i strategiju Centralne banke u skladu s ovlaštenjima utvrđenim Zakonom. U prvih šest godina, Upravno vijeće činili su guverner, koji je bio i predsjedavajući, i tri člana, od kojih su dva (Bošnjak i Hrvat) iz Federacije BiH i jedan (Srbin) iz Republike Srpske. Nakon toga, Upravno vijeće se, prema Zakonu o CBBiH, sastoji od pet osoba koje imenuje Predsjedništvo na period od šest godina. Vijeće za guvernera imenuje jednog od svojih članova.
Upravu Centralne banke čine guverner i tri viceguvernera, koje je imenovao guverner uz odobrenje Upravnog vijeća. Zadatak Uprave je operativno rukovođenje poslovanjem Centralne banke. Osoblje Centralne banke raspoređeno je u tri odjela, za koje su nadležni viceguverneri.
Glavni ured Centralne banke Bosne i Hercegovine je u Sarajevu. Centralna banka BiH ima tri glavne jedinice i dvije filijale. Glavne jedinice su Glavna jedinica Sarajevo, Glavna banka Republike Srpske Banja Luka i Glavna jedinica Mostar. Filijale su Brčko Distrikt i Filijala Glavne Banke RS Pale.


Nachrichten