Putinvest d.o.o. Beograd


Micro Unternehmen
Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STUDIJE, PROJEKTOVANJE SAOBRAĆAJNICA I INŽENJERING PUTINVEST BEOGRAD
ADRESSE
Lazara Savatića 8, 11080 Beograd
Verantwortliche Person
Gordana Jelkić

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Ausschreibungsgewinner
Finanzen
Referenzliste
Beschreibung der Tätigkeit
ПУТИНВЕСТ д.о.о. нуди консултантске услуге у грађевинарству у областима планирања, пројектовања, контроле и управљања пројектима. Ове услуге обухватају и пројектовање свих врста саобраћајних површина са инфраструктуром (путеви, улице, прикључци на државне путеве, интерне саобраћајнице комерцијалних објеката...) заједно са израдом студија и пројеката саобраћајне сигнализације као и геодетске радове који представљају основу за израду пројеката. Праћење извршења уговора, стручна контрола техничке документације, надзор над изградњом и технички преглед изведених радова су још неке од области коју компанија нуди потенцијалним сарадницима. О КОМПАНИЈИ ПУТИНВЕСТ д.о.о. је приватно предузеће за студије, пројектовање саобраћајница и инжењеринг основано 2003. године са седиштем у Београду. Бавимо се пројектовањем путне инфраструктуре, градских саобраћајница и уређењем простора: израдом грађевинских пројеката са инфраструктуром, пројеката саобраћајне сигнализације и саобраћајно-техничке опреме, саобраћајним анализама и израдом студија оправданости. Такође, компанија је ангажована на геодетским пословима – геодетски радови са геодетском обрадом пројектне документације. Компанија поседује лиценце Министарства Републике Србије надлежно за послове грађевинарства за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, или надлежни орган аутономне покрајне и то: • П131Г2 – пројекти саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе • П131С1 – пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе ПУТИНВЕСТ има и Лиценцу за рад издату од Републичког геодетског завода, дипломиране геодетске инжењера са Геодетским лиценцама Првог реда издате од Републичког геодетског завода као и савремену геодетску опрему. Како би корисницима обезбедио поузданог партнера који у договореним роковима пружа обострано исплативе услуге као и коректну сарадњу са сродним компанијама Путинвест је успоставио, документовао и примењује интегрисани систем менаџмента (ИМС) према захтевима стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.