Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
ADRESSE
Kačićeva 26,
, 10000 Zagreb
Verantwortliche Person
Dekan Prof. Ivan Crnković

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Ereignisse
Personen
Beschreibung der Tätigkeit
Djelatnosti fakulteta:

Ustrojenje i izvođenje dodiplomskih studija iz znanstvenog i stručnog polja arhitekture i urbanizma;
Ustrojenje i izvođenje poslijediplomskih znanstvenih i specijalističkih studija iz znanstvenog polja arhitekture i urbanizma;
Znanstvenoistraživački rad u znanstvenom polju arhitekture i urbanizma, provođenje postupaka stjecanja doktorata znanosti;
Vještačenja i ekspertize;
Izdavanje stručnih časopisa, knjiga i publikacija iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja arhitekture i urbanizma;
Stručna djelatnost u području arhitekture i urbanizma, projekti i studije pejzažne arhitekture, investicijsko-tehnička dokumentacija, urbanistički i prostorni planovi te drugi projekti za visokostručne i složene programe u području arhitekture i urbanizma te zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša.

Nachrichten