Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije


Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije
ADRESSE
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Verantwortliche Person
Zorana Mihajlović

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Beschreibung der Tätigkeit
Uprava za rodnu ravnopravnost obavlja poslove koji se odnose na analizu stanja i predlaganje mera u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti, izrada nacrta zakona i drugih propisa u ovoj oblasti, poboljšanje položaja žena i promocija rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti.

Prioriteti Uprave su priprema Nacrta Zakona o rodnoj ravnopravnosti kojim će se na sveobuhvatan način urediti pitanje rodne ravnopravnosti kao i osnivanje novih i jačanje postojećih institucija za obezbeđivanje ravnopravnosti polova; priprema Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti kojom će biti utvrđena celovita i usklađena politika države u cilju eliminisanja diskriminacije žena, poboljšanja njihovog položaja i integrisanje principa ravnopravnosti polova u sve oblasti delovanja institucija sistema, kao i sprovođenje preporuka Komiteta UN o eliminaciji diskriminacije žena.

Nachrichten