Nikola Pasic Platz wird WM-Platz Nikola Pasic Platz wird WM-Platz Freitag 15.06.2018.