Institut za medicinu rada Dr. Dragomir Karajović Beograd


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
Institut za medicinu rada Dr.Dragomir Karajović Beograd
ADRESA
Pasterova 2, 11000 Beograd
Odgovorno lice
Milan Pavlović

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE
Vesti
Tenderi
Plan nabavke
Pobede na tenderima
Isporučioci
Događaji
Opis delatnosti
-Referentna ustanova za zdravstvenu zaštitu radnoaktivnog stanovništva, kao i za zaštitu pri primeni jonizujućeg zračenja u zdravstvu;

-Zdravstvena delatnost u okviru koje se sprovodi prevencija, dijagnostika, terapija i rehabilitacija profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i povreda na radu;

-Izrada doktrinarnih stavova i metodologija u oblasti medicine rada;

-Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja profesionalno izloženog stanovništva;

-Naučnoistraživački rad;

-Obrazovanje i edukacija u oblasti medicine rada i srodnih disciplina.-Prevencija profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i povreda na radu, analizom štetnosti na radu i identifikacijom zahteva rada, merenjima hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti u radnoj sredini, procenom rizika i predlogom preventivnih mera radi snižavanja rizika za zdravlje radnika koja na radnim mestima postoje;
-Klinička, ambulantna i stacionarna obrada obolelih radnika, ocena radne sposobnosti za odgovarajuće radno mesto;
-Obrazovanje i usavršavanje preko Katedre za medicinu rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojoj se obavlja redovna nastava iz medicine rada za studente medicine, poslediplomsko usavršavanje u medicini rada (specijalizacija, subspecijalizacija, magisterijumi i doktorati), kao i u oblasti profesionalne i kliničke toksikologije, radiološke zaštite i procene radne sposobnosti;
-Naučnoistraživački rad u okviru koga se proučava dejstvo na zdravlje pri ekspoziciji olovu, živi, azbestu, slobodnom silicijum dioksidu, kao i rani znaci i simptomi usled dugotrajne ekspozicije (organski rastvarači, aluminijum, PCB), oštećenje sluha, bol u leđima, neuropsihički simptomi, stres, smenski rad, rad sa video-terminalima, reproduktivni efekti, “sindrom bolesnih zgrada”, profesionalni rak i dr.
-Organizacija domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma u oblasti medicine rada, profesionalne toksikologije, pneumokonioza i drugih plućnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i sl.
-Međunarodna saradnja kao kolaborativni centar u oblasti medicine rada Svetske zdravstvene zajednice, u organizaciji osam međunarodnih kurseva iz toksikologije za zemlje u razvoju, formiranjem Balkanskog udruženja medicine rada, saradnjom sa stručnjacima i institucijama medicine rada iz sveta.