Regulatorno telo za elektronske medije - REM Beograd


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
Regulatorno telo za elektronske medije - REM Beograd
ADRESA
Vasina 2-4/IV, 11000 Beograd
Odgovorno lice
Goran Karadžić
prethodnici +

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE
Vesti
Tenderi
Događaji
Ličnosti
Filantropija
Opis delatnosti
Republička radiodifuzna agencija je osnovana Zakonom o radiodifuziji („Sl. Glasnik RS“ br.42/02; br. 97/04; 76/05; 79/05) kao nezavisna organizacija koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o radiodifuziji i propisima donetim na osnovu ovog i drugih zakona u Republici Srbiji, sa ciljem obezbeđivanja uslova za efikasno sprovođenje i unapređivanje utvrđene radiodifuzne politike u Republici Srbiji na način primeren demokratskom društvu i integrativnim potrebama. Agencija ima svojstvo pravnog lica, potpuno se nalazi u državnom vlaništvu i delatnost obavlja pod imenom Republička radiodifuzna agencija.

Agencija je nadležna da:

donosi Strategiju razvoja radiodifuzije u Republici Srbiji, uz saglasnost Vlade Republike Srbije;
vrši kontrolu i stara se o doslednoj primeni odredaba ovog zakona;
izdaje dozvole za emitovanje programa i propisuje obrazac za te dozvole;
propisuje tehničke, organizacione i programske uslove za proizvodnju i emitovanje programa, u skladu sa odredbama ovog zakona;
propisuje pravila koja su obavezujuća za emitere, a kojima se obezbeđuje sprovođenje radiodifuzne politike u Republici Srbiji;
vrši nadzor nad radom emitera u Republici Srbiji;
odlučuje o predstavkama fizičkih i pravnih lica i o prigovorima emitera u vezi sa radom drugih emitera;
daje mišljenje nadležnim državnim organima u vezi sa pristupanjem međunarodnim konvencijama koje se odnose na oblast radiodifuzije;
preduzima odgovarajuće mere prema emiterima, u skladu sa ovim zakonom;
obavlja i druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.