Privredni sud u Beogradu


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
Privredni sud u Beogradu
ADRESA
Masarikova 2, 11000 Beograd
Odgovorno lice
sudija Zlatan Dimitrić

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE
Vesti
Tenderi
Plan nabavke
Isporučioci
Ličnosti
Opis delatnosti
Privredni sud, sudi u prvom stepenu:

a) sporove iz međusobnih privrednih odnosa između preduzeća i drugih pravnih lica (osim sporova između republika, odnosno autonomnih pokrajina i između federacije i republike, odnosno autonomne pokrajine), između imalaca radnji i drugih pojedinaca koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju privrednu delatnost i između pravnih lica i imalaca radnji i drugih pojedinaca koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju privrednu delatnost;

b) sporove između lica iz tačke a) ovog člana i stranih fizičkih i privrednih lica koji proizilaze iz njihovih međusobnih privrednih odnosa, kao i takve međusobne sporove stranih fizičkih i pravnih lica;

v) sporove u kojima pored lica iz tač. a) i b) ovog člana učestvuju kao suparničari iz člana 196. stav 1. tačka 1. Zakona o parničnom postupku i druga fizička lica;

g) sporove koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutrašnjim vodama kao i sporove na koje se primenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika;

d) sporove koji se odnose na vazduhoplove i sporove na koje se primenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika;

đ) sporove koji se odnose na zaštitu i upotrebu pronalazaka, uzoraka, modela, žigova, firme, tehničkih unapređenja, znakova razlikovanja, računskih programa, monopolističko delovanje, nelojalnu konkurenciju i špekulaciju, kao i sporove iz autorskih prava, prava reproduktivnih umetnika, prava umnožavanja, presnimavanja i puštanja u promet audiovizuelnih i autorskih dela kada se kao stranke pojavljuju lica iz tač. a), b) i v) ovog člana;

e) sporove o statusnim promenama u preduzećima i drugim pravnim subjektima;

ž) privredne prestupe.


Pored sporova iz stava 1. ovog člana privredni sud:

a) vodi sudski registar preduzeća i drugih subjekata za koje je zakonom određeno i rešava sporove povodom upisa u sudski registar;

b) sprovodi postupak prinudnog poravnanja i stečaja i postupak likvidacije i sudi sve sporove koji su u toku ili nastanu povodom sprovođenja tih postupaka bez obzira na svojstvo druge strane i bez obzira na vreme pokretanja spora;

v) određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na osnovu verodostojnih isprava, odluka privrednih sudova i odluka mirovnih veća i arbitraža kada se odnose na lica iz stava 1. tač. a), b) i v) ovog člana, osim na nepokretnostima, i rešava sporove nastale u toku i povodom izvršenja odluka navedenih sudova;

g) određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima;

d) odlučuje o priznavanju i izvršavanju stranih sudskih i arbitražnih odluka donetih u sporovima iz stava 1. tač. a), b) i v) ovog člana i

đ) odlučuje o drugim stvarima i vrši druge poslove kad je to zakonom određeno.


Nadležnost trgovinskog suda

Član 24.
Trgovinski sud u prvom stepenu sudi:

1. u sporovima između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika i njihovih asocijacija (privredni subjekti), u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subjekata, pa i kad je u navedenim sporovima jedna od stranaka fizičko lice ako je sa strankom u odnosu materijalnog suparničarstva;

2. u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, modela, uzoraka, žigova i geografskih oznaka porekla kad nastanu između subjekata iz tačke 1. ovog stava; u sporovima povodom izvršenja i obezbeđenja odluka trgovinskih sudova, a u sporovima povodom odluka izbranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. ovog stava;

3. u sporovima koji proizlaze iz primene Zakona o preduzećima ili primene drugih propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata, kao i u sporovima o primeni propisa o privatizaciji;

4. u sporovima o stranim ulaganjima; o brodovima i vazduhoplovima, plovidbi na moru i unutrašnjim vodama i sporovima u kojima se primenjuju plovidbeno i vazduhoplovno pravo, izuzev sporova o prevozu putnika; o narušavanju konkurencije, zloupotrebi monopolskog i dominantnog položaja na tržištu i zaključenju monopolističkih sporazuma; o zaštiti firme; povodom upisa u sudski registar; povodom stečaja i likvidacije.

Trgovinski sud u prvom stepenu vodi postupak za upis preduzeća, drugih pravnih lica i subjekata u sudski registar; vodi postupak stečaja, prinudnog poravnanja i likvidacije; određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje odluka trgovinskih sudova, a odluka izbranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. stava 1. ovog člana; odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka donetih u sporovima iz tačke 1. stava 1. ovog člana; određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima; vodi vanparnične postupke koji proizlaze iz primene Zakona o preduzećima.

Trgovinski sud u prvom stepenu odlučuje o privrednim prestupima i s tim u vezi o prestanku zaštitne mere ili pravne posledice osude.

Trgovinski sud vrši i druge poslove određene zakonom.


UPLATNI RAČUNI:
Budžet Republike Srbije
Trgovinski sud u Beogradu -
sudske takse 840 - 6845 - 60

Budžet Republike Srbije
Trgovinski sud u Beogradu -
depozit 840 - 4802 - 78

Budžet Republike Srbije
Trgovinski sud u Beogradu -
novčane kazne 840 - 5845 - 53

Vesti