Sekretarijat za investicije Beograd


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
Grad Beograd, Gradska uprava, Sekretarijat za investicije Beograd
ADRESA
Trg Nikole Pašića 6, 11000 Beograd
Odgovorno lice
Luka Petrović, v.d. sekretara

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE
Vesti
Tenderi
Plan nabavke
Isporučioci
Galerije
Opis delatnosti
Sekretarijat za investicije obavlja poslove u vezi sa realizacijom investicija koje se finansiraju iz: budžeta grada Beograda, primanja na osnovu zaduživanja i donacija, kao i poslove u vezi realizacije investicionih projekata koji se finansiraju po osnovu finansijskih ugovora o kreditima i donacijama sa međunarodnim finansijskim institucijama, i po osnovu drugih prihoda i primanja utvrđenih zakonskim propisima i Statutom grada Beograda, a odnose se na javne nabavke: dobara, usluga (izrada urbanističko-tehničke i tehničke dokumentacije, vršenje kontrole tehničke dokumentacije, vršenje stručnog nadzora; vršenje tehničkog pregleda; konsultantske i druge usluge) i radova (izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, i drugi radovi na objektima, na kojima je grad Beograd investitor).Sekretarijat obavlja poslove u vezi obezbeđivanja informacija o lokaciji, lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, prijava radova i upotrebnih dozvola, za objekte za koje sekretarijat sprovodi javne nabavke; prati realizaciju ugovorenih poslova sa stanovišta obima, kvaliteta i dinamike; vrši praćenje i evidenciju finansijskih obaveza u okviru realizacije svih investicionih programa, obavlja i druge neophodne poslove u vezi sa realizacijom javnih nabavki koje sprovodi.Sekretarijat obavlja poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u slučajevima elementarnih nepogoda ili tehničko-tehnoloških nesreća čije posledice ugrožavaju živote ili zdravlje ljudi ili životnu sredinu, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od takvih nepogoda (hitne intervencije), na objektima koji su u nadležnosti grada Beograda, i druge poslove, a u skladu sa Statutom grada Beograda.

Vesti