Javnobeležnička komora Srbije Beograd


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
Javnobeležnička komora Srbije Beograd
ADRESA
Mačkov kamen 14., 11000 Beograd

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE
Vesti
Opis delatnosti
Javni beležnik je samostalan i nezavisan stručnjak iz oblasti prava kome je povereno javno ovlašćenje da sastavlja isprave o pravnim poslovima i drugim činjenicima koje su od značaja za promet novca, roba i usluga, da preuzima na čuvanje isprave, novac i druge predmete, kao i da u svojstvu poverenika suda sprovodi i neke sudske postupke. Javne beležnike imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa iz reda diplomiranih pravnika koji poseduju odgovarajuće stručne kvalifikacije kao što su položen pravosudni i notarski ispit i određeno radno iskustvo u pravnoj struci.

Svoju delatnost javni beležnik obavlja u javnobeležničkoj kancelariji. Građanin koji želi da mu notar sačini ispravu ili da mu obavi neku drugu službenu radnju, mora da ode do kancelarije javnog beležnika. Na zgradi u kojoj se nalazi njegova kancelarija notar je dužan da istakne tablu na kojoj stoji „javni beležnik“ i ime i prezime notara.

Orgаni komore su: Skupštinа, predsednik Komore, zаmenik predsednikа Komore, Izvršni odbor, Nаdzorni odbor, Stаtutаrnа komisijа, Disciplinskа komisijа i disciplinski tužilаc.

Vesti