ASOCIJACIJA POSLODAVACA BiH Sarajevo


Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE
Opis delatnosti
Asocijacija poslodavaca BiH je osnovana 7. jula 2004.god. kao ne-vladina i ne-profitna organizacija. Članovi i osnivači AP BiH su Udruženje poslodavaca u FBiH, Savez poslodavaca RS, Udruženje poslodavaca distrikta Brčko. Asocijacija poslodavaca BiH je osnovana u cilju sticanja legitimiteta u zastupanju interesa poslodavaca i ekonomije u uslovima tripartitnih demokratskih odnosa i stvaranju institucija civilnog društva u BiH.

Formiranjem Asocijacije poslodavci, iz cijele BiH, mogu posredništvom ove organizacije braniti svoje interese pred Vijećem ministara, a u suradnji sa Sindikatom BiH izgrađivati ekonomsko-socijalni dijalog po evropskim standardima.

Asocijacija poslodavaca BiH se aktivno uključila u reforme i problematiku mirovinskog/penzionog i invalidskog osiguranja. Također je učestvovala i u osnivanju Vijeća za podršku malih i srednjih poduzeća, koje radi na implementaciji «Strategije o razvoju malih i srednjih poduzeća».

Asocijacija organizuje posebne okrugle stolove i druge vidove rasprava koje su posvećene različitim interesnim područjima ili djelatnostima privrede.

Asocijacija je također urgirala kod Vijeća ministara BiH na uspostavi Ministarstva privrede na državnom nivou, te ima tjesnu suradnju i sa granskim, entitetskim, kantonalnim-županijskim i općinskim udrugama-udruženjima ili savezima poslodavaca u BiH. Kontinuirano jača tripartitne odnose radi očuvanja socijalnog mira, te jača svoju poziciju u javnosti uz suradnju sa svim relevantnim faktorima u okruženju.

Asocijacija je osnovana da postane legitiman, nezavisan i snažan glas poslodavaca i poduzetnika u tripartitnom dijalogu i da ovakvom komunikacijom dođe do prihvatljivijih i kvalitetnijih rješenja za sve tri strane.

APBiH je od dana osnivanja do danas aktivno učestvovala u uspostavljanju Ekonomsko socijalnog vijeća na državnom nivou, kao ravnopravan socijalni partner u tripartitnim odnosima. Asocijacija poslodavaca BiH je ostvarila neposrednu saradnju sa nizom međunarodnih (ILO, USAID, IOE, Bussines Europe, UEPME, Europska Komisija, MMF, Svjetska banka, EBRD, OHR, OSCE, Konrad Adenauer) i inim institucijama. APBiH je potpisala Sporazum o saradnji sa Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) i Konfederacijom poslodavaca Makedonije, te je postala članom UEAPME (Europska asocijacija malih i srednjih poduzeća i zanata)

Asocijacija poslodavaca BiH je je najveći dio svojih aktivnosti i usluga usmjerila ka državi i njenim tijelima, kako bi se brzo reagovalo pri rješavanju pitanja koja direktno ugrožavaju privredne tokove u BiH.

Asocijacija poslodavaca BiH insistira, kod vlada, da bude uključena u praćenje, donošenje i primjenu zakona u oblasti ekonomije. Asocijacija je kroz svoje djelovanje nastoji stvoriti uslove poslovanja u kojima će privatni sektor biti osnovni pokretač za održiv rast ekonomije, te na taj način povećati udio privatnog sektora u GDP-u.