Uprava za igre na sreću Ministarstva finansija Republike Srbije


Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE
Opis delatnosti
Uprava za igre na sreću, kao organ uprave u sastavu Ministarstva Finansija obrazovana je Zakonom o igrama na sreću koji je stupio na snagu 25. jula 2004. godine.

Uprava za igre na sreću je počela sa radom 01. januara 2005. godine i obrazovana je za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću.

Uprava obavlja sledeće poslove:
- utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, koji propisuje ministar finansija;
- daje saglasnost na odluku Državne lutrije Srbije o priređivanju klasične igre na sreću;
- sprovodi postupak javnog poziva i razmatra ponude dospele na javni poziv za dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, u skladu sa postupkom davanja dozvole i obavlja ostale stručne poslove u vezi sa davanjem dozvole i priprema predlog Ministarstva Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) za oduzimanje dozvole;
- izdaje i oduzima odobrenje, odnosno saglasnost za priređivanje igre na sreću;
- vrši procenu vrednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama;
- priprema predlog ugovora o međusobnim pravima i obavezama o priređivanju klasičnih igara na sreću, koji se zaključuje sa Državnom lutrijom Srbije;
- nalaže tehničke i informatičke uslove koje priređivač mora da ispuni i daje mišljenje o njihovoj ispunjenosti;
- izdaje odobrenje za promenu prostora u kome će se priređivati posebne igre na sreću
- izdaje i oduzima odobrenje za držanje riziko-depozita za osiguranje isplate dobitaka u skladu sa ovim zakonom;
- izdaje dozvole za promotivne žetone koji se ne mogu otkupiti novcem;
- određuje svog predstavnika u komisijama za izvlačenje dobitaka u klasičnim igrama na sreću;
- izdaje posebne oznake koje se ističu na ulazu u prostoriju u kojoj se priređuju posebne igre na sreću;
- izdaje nalepnice za automate i stolove;
- priprema nacrte podzakonskih akata za sprovođenje odredaba ovog Zakona;
- vodi evidencije o poslovima iz svoje nadležnosti;
- obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Zakonom.