Generali Osiguranje Srbija a.d. Beograd


Veliko preduzeće
Opis delatnosti
Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja
Individualno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
Osiguranje imovine u privredi
Osiguranje kuća i stanova
Osiguranje motornih vozila
Osiguranje robe u transportu
Osiguranje plovnih objekata
Osiguranje poljoprivrede
Kreditna osiguranja
Dopunsko zdravstveno osiguranje za vlasnike Intesa Hit tekućeg računa
Dobrovoljno osiguranje stranaca u Srbiji
Osiguranje života
Delta Generali Dobrovoljni Penzijski Fond
Međunarodno putno osiguranje