Rafinerija nafte a.d. Beograd


Srednje preduzeće
Opis delatnosti
Proizvodnja derivata nafte,

Prodaja motornih ulja , maziva i antifriza

Trgovina hemijskim proizvodima