Addiko bank ad Beograd


Veliko preduzeće
Opis delatnosti
-Vlasništvo globalnog investicionog fonda Advent International i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
-Poslovne i finansijske usluge