Jugo-impex d.o.o. Niš


Srednje preduzeće
Opis delatnosti
U odnosu na delatnost kojom se bavi sadrži 3 osnovna sektora:
1. Sektor livnice (topljenje i livenje bakarnih kokica)
2. Sektor ponovne upotrebe razvrstanih materijala (reciklaža obojenih metala - Cu)
3. Sektor upravljanje opasnim otpadom (upravljanje opasnim otpadom)