SOS Dečija sela Srbija


Malo preduzeće
Opis delatnosti
Fondacija SOS Dečija sela Srbija je humanitarna, nevladina organizacija, posvećena dobrobiti dece. Članica smo Međunarodne organizacije SOS Dečija sela, koja u 135 zemalja i teritorija širom sveta pomaže više od 1.200.000 hiljada ljudi. U Srbiji, od 2004. godine radimo na unapređenju kvaliteta života dece i mladih bez roditeljskog staranja, osnaživanju porodica u riziku, ekonomskom osamostaljivanju mladih iz ranjivih grupa, kao i pružanju pomoći u urgentnim situacijama lokalnom stanovništvu i izbeglicama kroz različite vidove podrške. Naši programi su:

• SOS Dečije selo u Kraljevu, sa SOS Zajednicom mladih i Programom polu-samostalnog života - predstavlja jedinstven koncept brige o deci bez roditeljskog staranja, koji deci pruža mogućnost da odrastu u brižnom porodičnom okruženju, u hraniteljskim SOS porodicama. U SOS Dečijem selu u Кraljevu živi preko 70-oro dece od najmanjeg uzrasta do 18 godina iz cele Srbije, u 14 porodičnih kuća sa SOS mamama. Podršku SOS porodicama svakodnevno pružaju stručni psiho-pedagoški timovi. SOS Dečija sela predstavljaju jedinstven koncept brige o deci bez roditeljskog staranja, zato što: deca rastu u porodičnom okruženju; biološka braća i sestre ostaju zajedno; svakom detetu se pristupa individualno; dete dobija kontinuiranu brigu do osamostaljivanja. U SOS porodici deca žive dok ne postignu individualnu spremnost da mogu preći u SOS Zajednicu mladih, koja predstavlja drugu fazu dugoročne brige, i koja se nalazi nekoliko kilometara od SOS Dečijeg sela. Tu mladi nastavljaju svoj život uz podršku edukatora, sve dok ne završe školovanje ili se ne osposobe za neko od odabranih zanimanja. I nakon što napuste SOS Zajednicu mladih, a po završetku srednje škole, SOS Dečija sela mladima koji studiraju pruža podršku kroz Program Polu-samostalnog života. Program uključuje savetodavnu i finansijsku podršku u zapošljavanju.

• Programi jačanja porodica u riziku u Nišu, Obrenovcu i Zemunu – usmereni su na preventivni rad sa socijalno i ekonomski ugroženim porodicama, kako bi se izbeglo izdvajanje dece iz porodice i unapredio kvalitet života i poštovanje dečijih prava u porodicama koje su prepoznate kao rizične.

• Program ekonomskog osnaživanja mladih iz ugroženih grupa kroz Centar ,,Jaki mladi" u Beogradu - osnovna uloga ovog Centra je podrška u povećanju zapošljivosti mladih od 16 do 30 godina sa teritorije grada Beograda, koji su su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja ili su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela. Usluge Centra jedinstvene su u tome što su usmerene, ne samo na zapošljavanje, već i na individualno psiho-socijalno savetovanje i osnaživanje radi zadržavanja zaposlenja, što je neophodno zbog nedostatka životnih veština i samopouzdanja koji karakterišu ovu ciljnu grupu. U Centru mladi dobijaju različite obuke u skladu sa željama i potrebama, mogućnost prekvalifikacije i dokvalifikacije, podršku u pokretanju sopstvenog posla kroz edukaciju o preduzetništvu, mentorstvo i mini grantove. Od 2016. godine do sada, preko 300 mladih osoba koristilo je usluge ovog Centra. • Program urgentne pomoći “Solidarnost” – pokrenut je u avgustu 2015. godine, sa ciljem pružanja materijalne pomoći i psiho-socijalne podrške deci i porodicama, izbeglicama sa Bliskog Istoka na njihovom putu kroz Srbiju. Pored direktne brige o deci i porodicama, SOS Dečija sela obezbedila su Sigurna mesta za decu, Кutke za majke i bebe, Porodične kutke, Кutke za mlade, IT kutke i timove za zaštitu dece, kao i distribuciju prethrambenih i neprehrambenih artikala pomoći, kao i podršku nadležnim državnim institucijama i lokalnim zajednicama, kroz jačanje njihovih kapaciteta za odgovor na izbegličku krizu.

• Projekat jačanja kapaciteta profesionalaca, hranitelja i lokalnih zajednica koji se bave brigom o deci - u želji da doprinesemo unapređenju kvaliteta života dece i mladih bez roditeljskog staranja, kao i njihovoj socijalnoj inkluziji, u martu 2018. godine pokrenuli smo projekat “Aternativna briga i prava dece u Srbiji” pod pokroviteljstvom Evropske Unije. Ovaj projekat se bavi pravima zbrinute dece kroz razvoj i implementaciju praktičnih i interaktivnih treninga namenjenih stručnjacima koji se brinu o deci obuhvaćenoj sistemom socijalne zaštite, hraniteljskim porodicama, kao i drugim organizacijama koje se bave zbrinjavanjem dece.

Ukoliko želite da podržite programe SOS Dečijih sela u Srbiji, to možete učiniti putem donacije – online (jednokratna), kod naših SOS predstavnika na terenu (redovne, mesečne), uplatom na račun 160 – 373368 -31, ili donacijom u proizvodima.