Računovodstvena kuća Unija BG d.o.o.


Mikro preduzeće
Opis delatnosti
Administrativne usluge
Vođenje glavne knjige
Vođenje pomoćnih knjiga
Poresko knjigovodstvo
Knjigovodstvo plata
Finansijsko knjigovodstvo
Računovodstveni izkazi
Drugi izveštaji
Poreski obračuni
Računovodstveni nadzor
Poreski nadzor