Worldwide d.o.o. Beograd


Malo preduzeće
Opis delatnosti
* PISMENI PREVODI
* SIMULTANO i KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE
* SUDSKI TUMAČI za sve svetske jezike (nemački, francuski, engleski ...)

* Agencija za prevođenje Worldwide Translations
- pismeni prevodi svih svetskih jezika
- usmeno prevođenje, odnosno simultano i konsekutivno prevođenje
- overa sudskog tumača
- lektura i redaktura tekstova

* PISMENI PREVODI
Agencija za prevođenje Worldwide Translations obezbeđuje pismeni prevod svih svetskih jezika , overu sudskih tumača, kao i redakturu i lekturu tekstova.

* SIMULTANO i KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE
Prevodilačka agencija Worldwide Translations obezbeđuje usmeni prevod, odnosno simultano i konsekutivno prevođenje za sve vrste međunarodnih skupova kao što su kongresi, konferencije, okrugli stolovi, seminari, prezentacije i ostale vrste poslovnih sastanaka.

* Agencija za prevođenje Worldwide Translations poseduje zavidnu klijent listu od preko 250 uvaženih međunarodnih organizacija, naftnih kompanija, banaka, farmaceutskih kuća i međunarodnih advokatskih kancelarija koji nam godinama poklanjaju bezuslovno poverenje koristeći naše prevodilačke usluge na sve svetske jezike.


* KURIRSKA SLUŽBA
Da bi olakšali komunikaciju sa svojim klijentima osnovali su kurirsku službu koja od klijenata preuzima dokumenta za prevod.

* Pismeni, simultani i konsekutivni prevodi nailaze na opšte priznanje jer ih rade prevodioci koji su svoju profesionalnost potvrdili u dugogodišnjem prevođenju tekstova iz različitih oblasti, tako da veliki broj prevodilaca čine stručnjaci za sve vrste tekstova i stručne terminologije.