NavMenu

VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo

Potpuni naziv:

VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo

Odgovorno lice:

Berin Mesihović, Direktor

Matični broj:

?????????????

Pretežna delatnost:

(????) Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Kontakt

Adresa:Safeta Zajke 304, 71000 Sarajevo
Telefon: ??? ?? ??? ???
Fax: ??? ?? ??? ???
Email:no-reply@example.com

Status, prihod, vlasništvo

Oblik svojine:

privatna

Broj zaposlenih:

?? ??

Nivo prihoda/godina:

???-??? EUR

Opis delatnosti

Reguliranje i doprinos poboljšavanju poslovanja u privredi
Prikaži pun opis

Vesti

Vidi sve

21.08.2008.  |  Energija

JP BH Pošta odabrala isporučioce usluga za zaštitu od požara, zaštitu na radu i tehničku zaštitu

JP BH Pošta je u aprilu 2008. godine raspisala tender za nabavku usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije, zaštite na radu, zaštite od požara i tehničke zaštite, nakon čega su u ovom mjesecu izabrani i isporučioci pomenutih usluga. Kriteriji za dodjelu ugovora bila je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Kako saznajemo iz razgovora sa odgovornim licem za

Iz kataloga roba i usluga

Radna odeća

Radne rukavice

Zaštitna oprema, zaštitna odeća

Jednokratne rukavice

Zaštitni šlemovi i kacige

Zaštitna obuća

Specijalna zaština obuća

Prašak za gašenje požara

Punila za gašenje požara

Gromobranske instalacije

Svetla za upozorenje

Sistemi za detekciju požara

Sistemi za alarmiranje kod požara

Elektro materijali

Zaštitne naočare za rad

Zaštitne naočare

Protivpožarne mašine

Oprema za gašenje požara i spašavanje

Vatrogasna oprema

Pena za punjenje aparata za gašenje požara

Pena za gašenje požara i slične smeše

Zaštitna i sigurnosna odeća

Zaštitna oprema

Vodovodna oprema u objektima

Pumpe za vodu

Sanitarne česme i slavine

Oprema i aparati za prečišćavanje vode

Aparati za gašenje požara, sprej pištolji, mašine na paru ili bacači peska

Aparati za gašenje požara

Mašine za vodovodne mreže

Termoizolacioni materijali

Uređaji za zaštitu od požara

Hidranti za požare

Gromobranski radovi

Električni instalacioni radovi

Radovi na postavljanju gromobranske zaštite

Radovi na ugradnji gromobrana

Održavanje i popravka kompjuterske opreme

Popravka i održavanje aparata za merenje, testiranje i proveru

Popravka i održavanje aparata za merenje

Popravka i održavanje protivpožarne opreme

Popravka i održavanje precizne opreme i mehanike

Popravka i održavanje mašina

Popravka, remont i održavanje elektroenergetskih, električnih mašina, aparata i slične opreme

Popravka i održavanje instalacija u zgradama

Popravka i održavanje električnih i mašinskih instalacija u zgradama

Tehnička provera ili testiranja materijala u inženjerstvu

Industrijska kontrola kvaliteta, druge standardizacije

Obrazovanje i edukacije

Usluge obuke i treninga

Drugi kontakti

Lorem ipsum dolor sit