Izvor: Svet osiguranja i finansija | Petak, 25.09.2009.| 12:40

(Svet osiguranja i finansija) Francesco Filacchioni, aktuar, konsultant međunarodne aktuarske i finansijske korporacije Milliman - Sledi emociju u sebi

NAJBOLJI SAVET KOJI SAM IKADA DOBIO

Nosim u sebi posebnu osobinu: kada dostingem postavljeni cilj, ne zadržavam se i ne uživam u postignutom, već ga trenutno zaboravljam i tražim novi. Uživam samo dok težim ka cilju. To doživljavam kao igru. Zbog te osobine u životu me je pratila sumnja da li je ispravno često menjati vrstu posla i ciljeve. Sve dok mi prijatelj nije rekao: „uvek sledi emociju koji nosiš u sebi.“ To je najbolji savet koji sam dobio i to mi je olakšalo donošenje odluka.

Iz godine u godinu osećao sam da moram da uradim još nešto. Imao sam želju da se oprobam u novom iskustvu, da doživim novu emociju. Kao aktuar, tehnički obrazovan, težio sam spajanju tehničke strane profesije i prodajne.

Bio sam uspešni direktor životnog osiguranja u kompaniji, ali kada smo to razvili obuzela me je želja da razvijam reosiguranje. Prešao sam u veliku reosiguravajuću kuću Scor i proveo tamo šest divnih godina. Kada sam dostigao maksimum mogućeg posla u Italiji u reosiguranju, prešao sam da radim bankoosiguranje. U tom periodu, bankoosiguranje je tek počelo da se razvija, a mene je zanimalo da otkrijem novu emociju. Bila je to velika promena. Do tada, putovao sam po različitim zemljama, a za razvoj bankoosiguranja kretao sam se samo u lokalu, po jednom delu Italije. Međutim, moje znanje i iskustvo mnogostruko je koristilo: imao sam kapacitet da unesem u tu oblast ideju kako da se proda više polisa, kako ljudima iz banke objasniti suštinu osiguranja.

Sve su to izazovi za mene. Zbog ovakvog mentalnog slopa, često sam menjao poslove. Stalno tražim nove izazove. Posle bankoosiguranja, sledeći korak bio je započinjanje malog posla u neživotnom osiguranju. Iskustvom iz drugih sektora podstakao sam pokretanje novog posla.

Za mene je vrlo važno kada vidim druge ljude da uživaju u rezultatu koji smo zajedno postigli. Pokreće me taj entuzijazam, ta nova stimulacija. Zadovoljstvo igre u otkrivanju i razvijanju novog. Igre čitavog tima koji vodim ili kome pripadam.

MOJI SAVETI

Ako radite u mojoj firmi, čućete da kažem :

NIJE VAŽNO KOLIKO RADITE U TOKU DANA

Dozvoljavam saradnicima da deo vremena ne posvete striktno poslu, ako kreativno iskoriste vreme. Važno je da na kraju imaju ideju koju ćemo da prodiskutujemo. Prava ideja vodi do rezultata kakve drugi nisu dosegli

NAPRAVITE DIVERSIFIKACIJU

Investicija je dobra kada napravite diversifikaciju. Tako je i u životu. Možete da radite mnogo, ali treba da imate i druge motivacije, različite ciljeve, zato što je potrebno uspostaviti dugoročni balans različitih emocija u životu

POSTAVITE SE KAO U IGRI

Ako posao doživimo kao igru u kojoj svi učestvujemo, pozitivne emocije će uticati na bolje rezultate tima. Važno je da ljudi svoj posao ne osećaju samo kao obavezu koju treba da ispune


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.