Izvor: Startit | Petak, 12.07.2019.| 08:46
Izdvojite članak Odštampajte vest

Želite da iz DOO pređete u preduzetnika - Zašto nije moguće i koje alternative vam ostaju?

(Foto: Atstock Productions/shutterstock.com)
Prebacivanje firme iz DOO u preduzetnika je često pitanje, a postoji i razlog zašto je to tako. U trenutku otvaranja firme većina ima određene informacije kojima raspolaže, u trenutku otvaranja važe određeni zakonski propisi ili im je u tom trenutku taj oblik odgovarao. U svakom slučaju, kada želite da iz DOO-a pređete u preduzetnika postoje stvari koje je važno da znate na tu temu. Pa, hajde da vidimo koje su to stvari.

Ono što je značajno istaći na samom početku jeste da nije moguć prelazak iz DOO u preduzetnika, jer - prvo mora da se ugasi DOO, a zatim posebno otvori preduzetnik. Objašnjenje zašto je to tako leži u tri glavna razloga:

1. DOO odgovara svojom, a preduzetnik ličnom imovinom.

Onog trenutka kada ste prešli u DOO prebacili ste samoodgovornost na DOO, pa ne odgovarate više ličnom imovinom, već DOO odgovara svojom imovinom.

2. Različit način gašenja DOO-a i preduzetnika.

Kada želite da ugasite preduzetnika sve što je potrebno jeste potvrda od Poreske uprave ili Lokalne samouprave da nema dugovanja prema državi (koja važi pet dana) bez obzira na to da li dugujete nekom dobavljaču. U slučaju da dugujete dobavljaču odgovarate ličnom imovinom i taj dug prelazi na vaše lično ime. Ako sve to protekne bez problema, preduzetnika možete da ugasite tj. preregistrujete na DOO.

Kod DOO-a proces gašenja je drugačiji, složeniji i traje duže. Postoje dva načina gašenja DOO-a:

1. LIKVIDACIJA koja nastupa kada ste izmirili sve svoje obaveze i ne dugujete nikome ništa. Tek tada i to u roku od 120 dana od kada traje oglas, tj. do kada se javljaju poverioci, dajete izveštaje — Poslednji likvidacioni i nakon 120 dana Krajnji likvidacioni izveštaj. I u ovom slučaju prilažete potvrde iz Poreske uprave ili Lokalne samouprave da ne dugujete ništa državi i tek tada možete da ugasite DOO, ali tek nakon 120 dana.

2. STEČAJ je druga situacija u kojoj nakon 90 ili 120 dana, kada se ustanovi da nemate sredstava da izmirite sva dugovanja, ulazite u postupak stečaja, što dovodi do toga da kasnije dobijate stečajnog upravnika koga vam određuje sud i tada kreće stečajni postupak.

Ono što je još važno da se naglasi jeste da DOO duguje celom svojom imovinom, pa tako ako gasite DOO vama kao vlasniku nakon 120 dana niko više nema pravo da traži namirenje dugovanja (jer je 120 dana rok da se prijave oni koji bi da naplate svoja potraživanja).

3. Preduzetnik može da ima samo jednog vlasnika, a DOO više njih.

Treći razlog iz kog nije moguće da DOO preregistrujete u preduzetnika je to što preduzetnik može da ima samo jednog vlasnika, pa se kao takav možete preregistrovati u DOO, a kasnije uključiti i više vlasnika.

Kada bi postupak bio obrnut ne bi svi vlasnici u DOO-u mogli da budu vlasnici preduzetnika, što je još jedna od zakonskih prepreka za preregistraciju.


Koje su onda alternative?

Jedna od alternativa je da uđete u postupak gašenja DOO-a i paralelno otvarate preduzetnika. Ovo je moguće jer je zakonski dozvoljeno da imate i DOO i preduzetnika u isto vreme. Ono što je važno je da taj DOO ne duguje ništa državi jer će vam u tom slučaju biti oduzet PIB (poreski identifikacioni broj) preduzetnika.

Kako u isto vreme možete da budete registrovani i kao DOO i kao preduzetnik, možete da birate šta ćete gde da radite. Takođe, možete da ugasite DOO po proceduri likvidacije ili stečaja, a da otvorite paralelno preduzetnika ili tek nakon toga.

Naravno, kad otvarate novog preduzetnika birate da li ćete biti paušalac ili ćete voditi knjige. Ako se odlučite za paušalno oporezivanje treba da obratite pažnju na šifru delatnosti koja je dozvoljena za paušalce. Ona je jako važna jer se prema njoj preduzetnici paušalci razvrstavaju u neku od sedam poreskih grupa, a to direktno utiče na visinu paušalnog poreza.


Definitivno želite da otvorite preduzetnika? Evo šta još treba da znate

Kada otvarate preduzetnika možete da birate između tri oblika, a to su:

lična zarada i
samooporezivanje.

Za razliku od paušalaca, kod oblika preduzetnika koji vode knjige šifra delatnosti nije toliko značajna jer ne utiče na visinu poreza. Kod preduzetnika koji nisu paušalno oporezovani porez iznosi 10%, a postoji i porez na dobit. Za sva tri oblika plaćaju se doprinosi (PIO, obavezno zadravstveno osiguranje i doprinosi za nezaposlenost).

S druge strane, za one koji žele da budu paušalno oporezovani je važno da znaju da postoje šifre delatnosti koje ne mogu da budu paušalno oporezivane. To su: trgovina na malo, reklamne agencije, istraživanje tržišta i druge delatnosti, pa je važno da se o tome raspitate kod svog knjigovođe pre otvaranja firme.

Kod paušalnog oporezivanja nema vođenja poslovnih knjiga i na kraju godine se ne radi završni račun. Bez obzira na to, potrebno je da svaki paušalac vodi KPO tj. knjigu paušalnog oporezivanja u papirnoj formi ili elektronski. U njoj se zavode svi prihodi.

Što se tiče lične zarade i samooporezivanja, vode se poslovne knjige i na kraju godine se radi završni račun, što bi trebalo da bude poznato svakome ko već ima DOO.

I još…

Preduzetnik ima mogućnost odloženog početka obavljanja delatnosti, što znači da postoji opcija registrovanja firme pre nego što se stvore uslovi za početak rada.

Takođe, kod preduzetnika postoji mogućnost da privremeno prekine obavljanje delatnosti tj. "zamrzavanje" preduzetnika. To je tzv. faza mirovanja, gde preduzetnik nema nikakve obaveze plaćanja ni poreza ni doprinosa. Po zakonu, preduzetnik u ovom statusu može da ostane do dve godine.

Još jedna važna napomena je i da ukoliko sa nekim imate ugovor o ulaganju ili nekoga ko ulaže u vaš biznis, ne možete da budete paušalno oporezovani.

Kao što može da se zaključi, postupak prelaska iz DOO-a u preduzetnika faktički nije moguć, ali postoje alternativna rešenja uz pomoć kojih može korak po korak da se pređe u drugi oblik, a moguće je i da paralelno postoje firma koja je DOO i druga kao preduzetnik.

Ovaj tekst je informativnog karaktera, a najbolje je da se detaljnije konsultujete sa svojim knjigovođom i ceo ovaj proces prođete lakše i jednostavnije.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.